Lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam có số lượt khách tham quan lớn nhất